Naše filozofie

V našem studiu se snažíme skloubit výhody digitálních technologií, které nám dnešní doba přináší, s výhodami analogového světa hudby, kterým hudba získává barvu, prostor, přirozený zvuk. Analogová zařízení odbourávají digitální sterilitu zvuku a dodávají mu charakteristické zabarvení. Pro různé hudební styly a druhy hudby je samozřejmě nutné používat různé analogové kompresory, ekvalizéry,.. Důležitá je i míra použití daných zařízení. 

Ke správnému výsledku nám napomáhají naše dlouholeté zkušenosti práce s hudbou a se zvukem obecně. S hudebníky vedeme o jejich hudbě otevřený dialog, abychom společně dosáhli požadovaného výsledku.